Pravidlá o spracovaní osobných údajov

INFORMATÍVNY SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV: V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon č. 18/2018 Z. z.“) dobrovoľne udeľujem súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených na stránke www.reallygood.sk. Súhlas som poskytol / poskytla na účely uloženia do databázy firemných a pracovných kontaktov. Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza ku poskytovaniu údajov tretím stranám. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať, inak jeho platnosť zanikne po uplynutí 12 mesiacov od jeho udelenia. Potom, ak súhlas nebude medzičasom odvolaný, budú poskytnuté údaje anonymizované a využívané výhradne na štatistické účely pre našu spoločnosť.

© Roman Stráňai